Webiktat 2008
Tanúsított iratkezelő rendszer

Az ügyiratkezelés az egyik legfontosabb alapnyilvántartás a közigazgatás területén; hiszen minden ügy; feladat végrehajtása az irat nyilvántartásba vételével kezdődik és teljesítését, befejezését is az iratkezelésen keresztül dokumentáljuk. A 24/2006. (IV. 29.) BM-IHM-NKÖM együttes rendelet és a 335/2005. (XII. 29.) Kormányrendelet pontosan meghatározza az iratkezelés kritériumait. Ezek megvalósításához nyújt segítséget a Webiktat.2008 tanúsított iratkezelő rendszer.

Az iratkezelési workflow ellátja a szervezet ügyvitelkezelésével kapcsolatos nyilvántartási, adatkezelési és statisztikai feladatokat. Végigkíséri az ügyiratkezelés menetét az iratok beérkezésétől, postabontástól az irattározásig, az iratok selejtezéséig. Így nyomon követhető az ügyintézés folyamata, mindig ismert, hogy hol található az ügyirat és milyen kezelési fázisban van.

A rendszer biztosítja az iratok naprakész, pontos nyilvántartását, és az irat metaadatok szerinti előzményezését, visszakereshetőségét.

A nyilvántartással járó feladatok, valamint az iratkezelési workflow az iktatás alapfunkcióit képezik, melyek kiegészülnek további ügyirattal kapcsolatos szolgáltatásokkal, melyek feladata, hogy az iktatás során kialakított és folyamatosan aktualizált ügyiratállomány tartalma alapján különféle kimutatásokat, statisztikai információkat közöljön a felhasználói igényeknek megfelelően.

Bármikor pontos, naprakész statisztikát nyerhetünk az ügyiratforgalom alakulásáról, az ügyintézési határidők betartásáról, a folyamatban lévő, a határidőbe tett, a késedelmesen intézett ügyek és a hátralékok számára vonatkozóan osztályonként, előadónként.

Az egyszeri adatbevitel és a szinte korlátlan számú lekérdezés, listázás a manuális munka nagymértékű, csökkenését, az ügyintézés színvonalának növekedését eredményezi.
rendszer web alapú, ezért kliens oldalon csupán egy böngészőre van szükség. Szerver oldalon minimálisan egy Windows XP alapú webkiszolgáló, valamint egy MS SQL 2005 Express adatbázis motor szükséges.

A WebIktat.2008 – Elektronikus iratkezelő rendszer tanúsítását a CERTOP Kft. végezte, melynek során a jogszabályok által előírt követelményeknek történő megfelelőséget vizsgálta.

A WebIktat.2008 - Elektronikus iratkezelő rendszer kibővített tanúsítvánnyal rendelkezik, tehát képes elektronikus dokumentumok kezelésére, elektronikus dokumentumok e-aláírással történő ellátására, valamint a központi ügyfélkapun regisztrált ügyfelek által beküldött elektronikus űrlapok kezelésére egyaránt.

Az elektronikus aláírás támogatására a Microsec Eszigno alkalmazás integrálása történt meg.