Bemutatkozunk

Tudásalapú megközelítés a helyi önkormányzatok szolgálatában

Pajna Sándor
vezérigazgató

Az eKÖZIG Zrt alkalmazásfejlesztési tevékenysége a helyi közigazgatás feladatainak széles körét költséghatékony, on-line módon támogatja. Településüzemeltetési feladatok térinformatikai támogatása, a helyi adóügyintézés elektronikus útra terelése tekintetében jelentős eredményt ért el a cég. A képviselőtestületi, bizottsági döntés-előkészítés és döntéshozatal folyamatainak elektronizálása területén több mint húsz településen jelenleg is bevezetés alatt állnak rendszereink.

Valamennyi fejlesztésre általános érvénnyel igaz, hogy mindenekelőtt a közigazgatási folyamatok megértését tűzzük ki célul, majd az adott folyamat komplex jogszabályi, közigazgatás-szakmai környezetének áttekintését végezzük el. Ezt követően megvizsgáljuk a jelenlegi ügyintézési, döntéshozatali gyakorlatot, majd átfogó modell megalkotását követően hívjuk segítségül az információs technológiák valamely, adott feladat kiszolgálásához illeszkedő eszközét.

Ennek eredményeképpen a mindenkori jogszabályi környezetnek megfelelő, az ügyintézési gyakorlathoz illeszkedő s nem utolsósorban szabványos alapokon építkező rendszer(elem)ek kialakítását valósítjuk meg. Ennek köszönhetően földrajzi helytől, településnagyságtól független, homogén szolgáltatási színvonal valósítható meg a rendszereinket felhasználó önkormányzatok számára. Valamennyi fejlesztésünk üzemeltethető ASP környezetben. További újdonságként az egyes rendszerek (ügyintézés, döntéstámogatás) felé érkező nagytömegű adatok két dimenziós vonalkód technológiával történő feldolgozása emelhető ki.