Rendszereink és szolgáltatásaink

Rendszerek

eAgro

Precíziós mezőgazdaság? Megoldást keres a magas minőségű agrotechnikai folyamatok lebonyolításához? Mi tudjuk a választ! Az eKözig Regionális Informatikai Szolgáltató Központ Zrt. és a Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma (AGTC) együttműködésével létrehozott eAGRO rendszer ideális segítséget nyújt a precíziós növénytermesztésben, öntözésben, növényvédelemben. A növénytermesztés a gazdaság egyik leginkább időjárás-függő területe az egész világon. Célunk az, hogy a kitettségből fakadó hátrányokat minimalizáljuk. Szaktanácsadás, illetve az azt megalapozó mérés-adatgyűjtés, információszolgáltatás magas színvonalon!

Személyiadat- és lakcímnyilvántartó rendszer

A személyiadat- és lakcímnyilvántartás (SZL) sajátos helyet foglal el a közigazgatási - önkormányzati tevékenységben, hiszen valamennyi önkormányzati - államigazgatási tevékenység alanya maga a nyilvántartott személy. Így, legyen az művelődés, egészségügy, szociálpolitika, adóigazgatás vagy bármilyen egyéb tevékenység, ellátásához nélkülözhetetlen a nyilvántartás hiteles, közel naprakész adatainak rendelkezésre állása.

WebIktat 2008

Az ügyiratkezelés az egyik legfontosabb alapnyilvántartás a közigazgatás területén; hiszen minden ügy; feladat végrehajtása az irat nyilvántartásba vételével kezdődik és teljesítését, befejezését is az iratkezelésen keresztül dokumentáljuk. A 24/2006. (IV. 29.) BM-IHM-NKÖM együttes rendelet és a 335/2005. (XII. 29.) Kormány rendelet pontosan meghatározza az iratkezelés kritériumait. Ezek megvalósításához nyújt segítséget a Webiktat 2008 tanúsított iratkezelő rendszer.

Önkormányzati Döntéstámogatói Rendszer

Az önkormányzatiság egyik fő alapvető intézményes garanciája az üzleti szférától érdemben különböző döntéshozatal. A döntéshozatal folyamatára jellemző hogy sok szereplős, szerteágazó, ezért nehezen átlátható és ellenőrizhető. Részt vesznek benne a politika oldaláról egyrészt a polgármesterek, képviselők, a hivatalok részéről a jegyzők, aljegyzők, ügyintézők, külső résztvevők közül szakértők, egyéb külső véleményezők, és nem utolsó sorban a lakosság, üzleti és civil szereplők.

SzocInfo

A SZOCINFO Szociális Információs Rendszer lefedi a szociális igazgatás szerteágazó és bonyolult területét a szociális törvény, a kapcsolódó szabályozók és a helyi rendeleteknek megfelelően. A rendszerrel nyomon követhető az ügyirat elintézésének menete a kérelem beadásától a döntések előkészítésén, döntések átvezetésén keresztül az ellátás utalásáig, az ezzel kapcsolatos nyilvántartások, statisztikák, kimutatások elkészítéséig.

eKÖZTÉR

A PDA mobileszközre kifejlesztett alkalmazás a közterület-felügyelők mindennapos munkáját támogatja a legmodernebb integrált eszközökkel: beépített GPS-vevő, kamera, internetes kapcsolat. Az adatok a helyszínen azonnal lekérdezhetőek, így az intézkedések gyorsabban, pontosabban és szakszerűbben hajthatóak végre. Az alkalmazással rögzített adatok (beleértve a fényképeket) azonnal bekerülhetnek egy központi adatbázishoz kapcsolódó webes alapú lekérdező szoftverbe, mely segítségével statisztikák, kimutatások, ábrák, diagramok, esetenként tematikus térképek készíthetők. Ez az adminisztrátori felület közvetlenül tud adatokat importálni pl. táblázatkezelő (napi jelentések, statisztikák), szövegszerkesztő (adatkérések, feljelentések körlevélként) vagy a Google Earth (térképi megjelenítés) számára. Különböző szűrési feltételek megadásával listázhatók a központi adatbázisban található adatok.

EtiKETt

A Ket. (a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény) a közigazgatási hatósági eljárások alapja. Általános eljárási törvényként ismerete elengedhetetlen a közigazgatásban dolgozók számára. Hatályba lépése óta 58 alkalommal módosították. Ezen változások lekövetését és az új szabályok bemutatását célozza az EtiKETt szoftver. Célja, hogy a mindig hatályos jogszabályi részek rendelkezésre bocsátása mellett magyarázza azokat és feladatokkal, önellenőrző kérdésekkel segítse az új ismeretek elmélyítését.

Szolgáltatások

Közúti jelzőtáblák nyilvántartása

A településüzemeltetési feladatok egyik példája lehet a közlekedési táblák nyilvántartása. A pontos adatrögzítés egyrészt a pozíció helyes meghatározását jelenti (GPS), másrészt a leíró adatok rögzítését is meg kell oldani: a tábla típusa, elhelyezkedése, kiegészítő táblája, láthatósága, a rögzítő személy neve, az adatfelvitel időpontja, akár a táblának és környezetének digitális fényképe. Az információk megjelenítése egy egyedileg testreszabott, magyar nyelvű térinformatikai szoftverben történik, tetszőleges jelkulccsal és egyéb paraméterekkel, a csatolt képekkel együtt. Elemzésekre, leválogatásokra, nyomtatásokra van lehetőség, többek között az „időgép” funkció segítségével. (Ennek során megadható egy tetszőleges múltbeli időpont, majd az ábrázolásnál csak az akkori állapotok jelennek meg.)

Térinformatikai körzetesítő

Az eKÖZIG Zrt. által kifejlesztett, térinformatikai eszközökkel támogatott körzetesítő rendszer a különböző választási körzeteket, szavazóköröket kezeli.

Információbiztonsági felmérés, tanácsadás

Az információbiztonsági felülvizsgálat célja az önkormányzat jelenlegi működésében, szabályozottságában rejlő fenyegetettségek és kockázatok magas szintű felmérése és elemzése, annak érdekében, hogy a hiányosságok beazonosíthatók legyenek, a kockázatok csökkentéséhez, megszüntetéséhez szükséges feladatok, lépések meghatározhatók legyenek, azaz az önkormányzat teljesíthesse a törvényi előírásokat.

ÁNYK nyomtatvány-tervezés

Az ügyintézési kötelezettségnek az ügyfelek a közigazgatás számos területén az Ügyfélkapun belépve, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) portáljáról letöltött és saját számítógépére telepített Általános nyomtatványkitöltő (továbbiakban: ÁNYK) keretprogram segítségével tehetnek eleget. Ahhoz, hogy ezt megtehesse, elektronikus nyomtatványokra van szüksége.

Partnereink

Az alábbi térképen láthatja, rendszereinket mely településeken használják.

Válasszon rendszert: